ساده و پــاک باش …


صدای خدا را در قلبت بشــنو!


با چشمانی مطهر،به زندگی نگاه کن


آنگاه خواهــی دانست که


تنها نام خــدا کافیست

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: ایستگاه تفکر
   شنبه 24 تیر 1396نظر دهید »

تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم


نہ خوشـــی ها را !


زیرا خوشی آن است که تو می خواهی


و خوبـــی آن است …


که خدا برای تو می خواهد . . .

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: ایستگاه تفکر
   شنبه 24 تیر 1396نظر دهید »

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺳــﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎﺳــﺖ


ﻭﻗﺘﯽ ﻋﻘﺮﺑـه ﺍﺵ


ﺑﻪ ﺳﻤـــﺖ ”ﺗﻮ” ﻣﯽ ﺍﯾﺴتــد


ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﺷــ‌‌‌ﻮﺩ ، و خدا با من اســت

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: ایستگاه تفکر
   شنبه 24 تیر 1396نظر دهید »

صدایت می کنم…


در لحظه های خیس نیایش


لحظہ هایی از جنس پرستش


با تو سخن میگویم گاه با زبان


گاه با اشـــک


خودت حاجتم را برآورده ساز…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: ایستگاه تفکر
   شنبه 24 تیر 1396نظر دهید »

در دنیای من…


جنسی که بشکند خریداری ندارد


اگر بندش بزنی


باز هم تعمیری حساب میشود…


خوب نمی خرندش..


خــــدایااا…


تو چقدر مهربانی


که قلبهای شکسته را


از نوشان گرانتر می خری…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: ایستگاه تفکر
   شنبه 24 تیر 1396نظر دهید »

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 560

 
روز دختران